Държвна пенсия - условия за получаване

Пенсиите са няколко вида и за всяка от тях Кодексът за социално осигуряване е определил строги правила за отпускането им!

• Пенсия за осигурителен стаж и възраст

За да придобиеш право на пенсия за осигурителен стаж и възраст е необходимо да отговаряш едновременно на две условия: навършена възраст и брой години осигурителен стаж.

Ако сте на трудов договор, не правете компромиса да се осигурявате на минимална заплата или на половината от „заплатата“, която получавате месечно. Това влияе негативно в две посоки – намалява пенсиите на сегашните пенсионери и намалява вашата пенсия в бъдеще. Знаете, че държавното обществено осигуряване (ДОО) работи на солидарен принцип, тоест пенсиите на сегашните пенсионери се събират от осигуровките на работещите в момента.

От осигурителния  доход  зависи определянето на индивидуалният ви коефициент. С изчисления индивидуален коефициент се умножава средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди пенсионирането ви и се определя доходът, от който се изчислява пенсията.

Размерът на пенсията се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи със сумата, образувана от: по процент 1,1 на сто за всяка година осигурителен стаж (определя се за всяка година със Закона за ДОО).

Подробности, както и таблиците с размера на средните работни заплати по години, може да намерите в  Методика за изчисляване на индивидуален коефициент.

Второ, важен е освен осигурителният доход, но и осигурителният стаж. От 1 януари 2019 г. на пенсия ще имат право мъжете трета категория труд, навършили 64 г. и 2 мес. и осигурявани 38 г. и 8 мес. Жените ще се пенсионират на 61 г. и 4 месеца, ако имат стаж 35 г. и 8 месеца.

На страницата на НОИ може да изчислите прогнозната си пенсия. Ще ви трябва персонален идентификационен код (ПИК), който може да получите от НОИ във всички териториални поделения. Ще трябва и да подадете информация информация за осигурителен стаж и доход за избран 3-годишен период преди 01.01.1997 г.  Това е и добър вариант да проверите дали има несъответствия и съответно навреме да ги коригирате.