Фирма с липсваща дейност

Има случаи, при които след като си регистрираме фирма, не започваме дейност до края на годината. Нужно ли е от административна гледна точка да правим нещо в случая? Също така възможно е да имаме фирма, която от дълго време не развива никаква дейност.

Обикновено си мислим, че в подобни случаи нямаме никакви задължения за каквото и да е било. Но дали всъщност е така на практика?

Възможно ли е да ни наложат глоба или някаква друга санкция за това, че не сме попълнили или подали определени документи?

Отговорът за съжаление е Да!

Определено е добре да се запознаем с основните си задължения при неработеща фирма, за да си спестим някои неприятни моменти.

1.До 31 март трябва да подадем годишна данъчна декларация по ЗКПО /образец 1010а/ в Националната агенция по приходите.

Тази декларация се отнася за фирми, които не са осъществявали дейност през дадената година и съответно нямат отчетени приходи или разходи. Може да подадем декларацията:  по електронен път / ако имаме електронен подпис/, на място в съответния териториален офис на НАП / по месторегистрацията на фирмата ни / или по пощата  / с писмо с обратна разписка /.

2.До 30 април трябва да подадем и декларация за липса на дейност в Националния статистически институт

3.Трябва да изготвим годишен финансов отчет на фирмата си, който да се подпише от счетоводител. Този отчет се публикува в Търговския регистър.

     Единствено ако сме ЕТ и не подлежим на независим финансов одит, нямаме задължение да публикуваме годишния си отчет.

4.Ако нашата фирма е регистрирана по ДДС и не извършва дейност, то всеки месец, в срок до 14-то число на следващия месец, трябва да подаваме справка декларация по ЗДДС. Към нея се прилага Дневника за покупките и дневник за продажбите с нулеви стойности.

5.Ако фирмата дори и да не осъществява дейност, има служител, който е в болнични или по майчинство, то трябва да подаваме болнични листове в НОИ. Също така ежемесечно се подават и осигурителни декларации в НАП.

Ние от ВиРС Консулт сме готови да помогнем във всяка ситуация, потърсете ни!