Счетоводни услуги

Счетоводни консултации.

 

Обработка на първична счетоводна информация със специализиран лицензиран счетоводен софтуер.

 

Проследяване на обороти за регистрация по ЗДДС, подготовка на документация и регистрация по ЗДДС.

 

Изготвяне на справка- декларация по ЗДДС и подаване по електронен път.

 

Изготвяне на VIES и Интрастат декларации и подаване по електронен път.

 

Създаване на вторични счетоводни регистри и справки, според нуждите на дружеството.

 

Съставяне на годишни финансови отчети и подаване по електронен път.

 

Изготване на необходими и изисквуеми документи по проверки и ревизии от контролни органи.

Представителство пред НАП и НОИ.

ТРЗ услуги

Консултации относно наемане на персонал.

 

Изготвяне на трудови и граждански договори, заповед за прекратяване на трудов договор, регистрация на самоосигуряващи се лица.

 

Изготвяне на платежна ведомост за работна заплата и индивидуални платежни фишове.

 

Регистрация на трудови договори, заповеди за пректавяване на договори и допълнителни споразумения в НАП по електронен път.

 

Подаване на осигурителни декларации по електронен път.

 

Отчитане и подаване на болнични листове по електронен път.

 

Попълване и издаване на необходимите трудови и осигурителни документи.

Услуги свързани с Агенция по вписванията

Регистрация на фирма

 

Промени в обстоятелствата

 

Продажба на дружествени дялове

 

Обявяване на ГФО

Грижа за нашите клиенти

Стараем се да бъдем сред най-добрите счетоводители в София, защото финансовият пазар е динамичен, конкуренцията е голяма, а клиентите са все по-взискателни във връзка с повишаването на икономическата култура на предприемачите. Всичко това ни задължава да се развиваме и да предоставяме най-доброто в сферата на счетоводството.