Счетоводно обслужване

Счетоводно обслужване на фирми и счетоводни консултации, съгласно изискванията на нормативната уредба в България и Европа

Данъчни услуги

Съдействие при изготвянето и подаването на декларации и други изисквани отчетни форми от данъчната администрация

Работни заплати и осигуряване

Начисляване разходите за работни заплати и осигуряване,изработване разчетно-платежни ведомости,превеждане с преводни нареждания дължимите суми за осигуровки и данъци

ViRS Консулт

Счетоводна къща ВиРС Акаунтинг предлага финансово- счетоводни услуги, данъчни консултации, текущо и периодично изготвяне и отчитане на фирми пред НАП, НОИ и НСИ и представителство пред данъчната администрация, регистрация на фирми, бизнес консултации.

Регистрация на фирма

Бърза и удобна регистрация на фирма от ViRS Consult на цена от 160 лв. Включена консултация със счетоводител и адвокат.

Дружество с ограничена отговорност – ЕООД и ООД

Как да изберете най-подходящата правна форма за Вашата фирма? Какви са разликите и прилите в ЕООД и ООД?

Защо да регистрираме по ДДС – предимства и недостатъци

Основен въпрос, който възниква пред всеки предприемач веднага след като регистрира фирма, е дали ще е изгодно да се регистрира по ЗДДС.

Фирма с липсваща дейност

Какви са годишните и текущи задължения на фирмата, ако не е осъществявала дейност.

Годишна данъчна декларация

Предлагаме ви кратки отговори на най-често задаваните въпроси относно попълването и подаването на годишни данъчни декларации за физически лица.

Данъчно облагане на доходите от наем на недвижим имот

Доходите от наем на недвижими имоти задължително се декларират в годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физически лица.

Използването На Лек Автомобил Като Фирмен

Фирмите трябва да плащат ДДС при използване на служебни коли за пътуване от дома до офиса на шефа или служителите.

Ползи и вреди от плоския данък

Основна информация и данни за начина на облагане на доходите при плосък данък.

Свободно практикуващи – данъци и осигуровки

Лица, упражняващи свободни професии – какво трябва да знаем за осигоровките и данъците, които дължим

Различни варианти за осигуряване на управител облагане на доходите от наем на недвижим имот

Възможностите за осигуряване на управител са две – по Договор за управление и контрол с възнаграждение или като самоосигуряващо се лице.

Държвна пенсия – условия за получаване

Съотношения на осигурителния стаж и навършените години са главен фактор за получаване.

Здравни осигуровки

Какво трябва да знаем за здравните осигуровки и какво се изисква от нас.