Различни варианти за осигуряване на управител

Управителят на фирмата задължително се осигурява. Ако собственикът на фирмата е и управител, той се осигурява. Ако има повече от един управител, всеки от тях се осигурява самостоятелно. Ето какви запитвания получаваме най-често:

Вече се осигурявам на трудов договор. Трябва ли да се осигурявам и като управител?

От значение е месечното възнаграждение, върху което управителят се осигурява на трудовия си договор с друг работодател.

  • Ако осигуровките по трудовия договор се плащат върху сума, надхвърляща максималния осигурителен доход (3000 лв. на месец), лицето не се осигурява като управител;
  • Ако осигорвките по трудовия договор се плащат върху сума, по-малка от 3000 лева, управителят трябва да се осигурява върху сумата, която получава като възнаграждение като управител, но сборният осигурителен доход не може да надхвърля максималния*.

Не е нужно работодателят да бъде уведомяван за това, че лицето извършва дейност и като управител.

*Пример 1: Управителят работи на трудов договор и се осигурява на заплата 1 000 лв. Като управител получава възнаграждение в размер на 1 500 лв. Общият доход е 2 500 лв., което е по-малко от максималният осигурителен доход (3000 лв.), следвателно фирмата ще плаща осигуровки на управителя върху цялата сума от 1 500 лв.

*Пример 2: Управителят работи на трудов договор и се осигурява на заплата 2 000 лв. Като управител получава възнаграждение в размер на 2 000 лв. Общият доход е 4 000 лв., което е повече от максималния осигурителен доход. Следователно фирмата ще плаща осигуровки само до максималния размер, т.е. разликата между максималния доход и доходът по трудовия договор, т.е. 3 000 – 2 000 = 1000 лв.

Кой заплаща осигуровките на управителя?

Отговорът на този въпрос зависи от това, дали управителят получава възнаграждение от фирмата за дейността си.

  • Ако управителят получава възнаграждение от фирмата, осигуровките се плащат на база на възнаграждението и следва да се удържат от него.
  • Ако управителят не получава възнаграждение, той се осигурява като самоосигуряващо се лице. В този случай се подава декларация до НАП в 7-дневен срок от започване дейността на фирмата.

Кой вариант за осигуряване да избера като управител?

Не може да се отговори категорично на такъв въпрос. Повече собственици или съдружници във фирми предпочитат да се осигуряват като самоосигуряващи се лица, които не получават възнаграждение от фирмата. Така не се дължи 10 % данък общ доход върху възнаграждението, а също така и често осигуровките са по-ниски.