Здравни осигуровки

За да работи здравната система правилно за всеки български гражданин се внасят здравни осигуровки

За децата, учениците, студентите, пенсионерите и безработните лица с право на обещетение – тези здравни осигуровки се внасят от Държавата

За наетите работници и служители, частни или държавни – тези здравни осигуровки се внасят от Работодателя

За самонаетите лица – бизнесмени, земеделски производители, занаятчии, свободни професии – тези здравни осигуровки се внасят от самите лица, като за целта счетоводителите им попълват нужната документация

Безработните лица без право на обещетение – тези лица както и лицата без доходи трябва да внасят сами здравните си осигуровки ако искат да ползват здравни услуги, те трябва да направят следното:

  • Да проверят за какъв период не са им внесени здравните осигуровки
  • Да изчислят колко дължат за тези периоди,
  • Да подадат Декларация Образец 7 за тези периоди, преди да платят
  • Да платят задълженията си към Държавта в избрана от тях банка

Хората, които сами внасят здравните си осигуровки – безработни, които не са регистрирани като самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса на труда, дължат по 18, 40 лв. месечно. Това съобщиха от НАП.

От началото на 2019 г. минималният здравноосигурителен доход за тях се повишава автоматично от 255 на 280 лв. Това означава, че тяхната здравна осигуровка за 2019 г. като сума е не по-малка от 22,40 лева месечно.

Срокът за внасяне на здравни осигуровки е до 25-о число, следващ месеца, за който се отнасят. За януари 2017 г. крайният срок е 25 февруари.

Ако не е попълнен въпросният документ, санкцията е от 500-1000 лева. Здравноосигурителният статус не прекъсва, ако не са внесени три вноски през последните 36 месеца. След влизането в сила на промените в Закона за здравното осигуряване от 28.12.2015, здравните права се възстановяват при условие, че се заплатят всички дължими вноски за последните 5 години (60 месеца).